EEĮ atliekos

zenklas - gaminio negalima ismesti

Šis ženklas reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis, kaip yra nustatyta Direktyvoje (2002/96/EB) ir nacionaliniuose teisės aktuose dėl EEĮ atliekų tvarkymo. Šį gaminį reikia atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą, pvz., pagal patvirtintą keitimo sistemą, kai perkamas panašus gaminys arba į elektros ir ekeltroninės įrangos (EEĮ) atliekų perdirbimo punktą. Netinkamas tokios rūšies atliekų tvarkymas dėl elektros ir elektroninėje įrangoje esančių pavojingų medžiagų gali pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Padėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio šalinimo tvarką kartu prisidėsite prie veiksmingo gamtos išteklių naudojimo. Jei reikia daugiau informacijos kaip šalinti tokias atliekas, kad jos būtų toliau perdirbamos, kreipkitės į savo miesto valdžios institucijas, atliekų tvarkymo organizacijas, patvirtintų EEĮ atliekų sistemų arba jūsų buitinių atliekų tvarkymo įstaigų vadovus.

Perkant prekes priimam tos pačios paskirties ir kiekio seną buitinę techniką.

UAB ,,EMP recycling" elektroninių atliekų perdirbimo įmonė surenka, superka, perdirba įvairias atliekas ir naudodami ekologiškas technologijas paverčia jas antrinėmis žaliavomis.
Senos buitinės technikos ir elektronikos atliekas nemokamai priima gamykloje, supirktuvėse ir į prie didžiųjų prekybos centrų stovinčius baltus didžiuosius konteinerius:

• Vilnius, Kalvarijų g. 204g (,,Alaušos'' degalinės aikštelėje, visą parą)

1806 – trumpasis įmonės UAB ,,EMP recycling" numeris. Šiuo numeriu teikiama informacija apie įmonės veiklą, paslaugas bei priimami atliekų išvežimo paslaugų užsakymai.

EMP atliekų TAKSI:

atvažiuosime į Jūsų nurodytą vietą ir senos buitinės technikos išnešimas, išvežimas ir perdirbimas jums nieko nekainuos (Vilniaus ir Kauno mieste).

Mesk į konteinerį:

čia rasite apie 1000 vietų, kur stovi konteineriai smulkioms buitinės technikos, elektros ir elektroninės įrangos atliekoms mesti. Konteinerių žemėlapį galiam rasti: https://emp.lt/vietos/

Supirktuvės:

atneškite ar atvežkite nebenaudojamus šaldytuvus, virykles, skalbykles bei pan. atliekas ir gaukite už tai atlygį. Supirktuvių kontaktus galima rasti: https://emp.lt/visi-kontaktai/

UAB ,,EMP recycling",
Galinės k., Maišiagalos paštas, Vilniaus r.
Tel.: (8 5) 243 71 53
El. paštas: emp@emp.lt
 

 

     Whirlpool